Bolivarian Venezuelan Military Aviation Sukhoi Su-30MKV (MK2)

11844851